Observatoris PROAM

OBSERVATORI PROAM-1

Caseta d’ 1x1 metre. Ideal per a guardar i protegir el seu equip totalment muntat i preparat per la següent sessió d’observació.
________________________
Dimensions stàndard: 1 x 1 x 1,80 metres.

OBSERVATORI PROAM-2

Caseta-observatori de 2x2 metres, amb sostre “roll-off”. Possibilitat d’automatització amb el sistema TALON6.
________________________
Dimensions stàndard: 2 x 2 x 1,80 metres.

OBSERVATORI PROAM-3

Caseta-observatori de 3x3 metres, amb sostre “roll-off”. Possibilitat d’automatització amb el sistema TALON6.
________________________
Dimensions stáàdard: 3 x 3 x 1,80 metres.

OBSERVATORI PROAM-DUPLO


________________________
Dimensions stàndard: 5 x 3 x 1,70 metres.

OBSERVATORI PROAM-HOME


________________________
Personalitzat segons les seves necessitats específiques.