Observatoris Professionals

Caseta + Cúpula 3 metros

Cúpula fabricada amb acer, amb alta resistència a tot tipus inclemències meteorològiques.
Possibilitat d’automatització amb el sistema TALON6.